Forum Bankowe 2023

{[description]}

Forum Bankowe 2023

Konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora finansowego, bankowości, również Banków Spółdzielczych oraz politycy RP, miała miejsce w Warszawie w dniu 15 marca 2023r.

 

Bankowcy, eksperci ds. finansów  oraz członkowie władz organów odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce, rozmawiali o rozwoju usług bankowych                w kontekście zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą.   

Tematem wiodącym wydarzenia były wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w warunkach dekoniunktury.

Mowa była również o trudnościach jakie spoczywają na bankach w związku z tranzycją wskaźników referencyjnych, a także o tym czy upadek Silicon Valley Bank ma bezpośredni wpływ na polski sektor finansowy.

Konferencja obfitowała w szereg ciekawych prelekcji, ważnych dla bankowości tematów oraz interesujących paneli dyskusyjnych.

Cieszymy się, że byliśmy partnerem tej wyjątkowej edycji.

Dziękujemy Państwu, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać, za wartościowe konwersacje. :)

Zapraszamy na: FacebookLinkedin