O firmie

en

Nasza Misja

Misją SoftNet jest wspieranie sektora bankowego poprzez dostarczanie bezpiecznego i profesjonalnego oprogramowania, każdego dnia przyczyniając się do poprawy jakości usług oferowanych przez naszych Klientów.

O spółce

 

Jesteśmy polską spółką, która specjalizuje się w oprogramowaniu, technologii oraz usługach dla sektora finansowego, a w szczególności dla bankowości. Od 30 lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie dla produktów bankowych związanych z usługami kredytowymi, depozytami, rozliczeniami, usługami IT oraz szeroko rozumianą bankowością elektroniczną.

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest również kilka innych, autorskich modułów dotyczących sprawozdawczości, czy modułów wspierających procesy zarządzania relacjami z Klientem, automatyzacji obsługi kredytów, usług IT oraz zarządzanie kartami.

 

 

W kontaktach biznesowych stawiamy na partnerstwo, służymy nie tylko wiedzą technologiczną, ale przede wszystkim doświadczeniem. Ufamy, że dzięki takiemu podejściu stajemy się aktywną częścią biznesu Klienta, umożliwiając tym samym wspólny i dynamiczny rozwój.

Rozumiemy, że każde wdrożenie to wyzwanie biznesowe, gdzie technologia jest narzędziem.

 

Wysoka jakość usług

 

Cechuje nas wysoka jakość oferowanych usług, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa informacji, potwierdzonych certyfikatami:

  • ISO/IEC 9001:2015 – zarządzanie jakością,
  • ISO/IEC 20000-1:2014 – zarządzanie usługami IT,
  • ISO/IEC 27001:2017 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

 

Nasze wartości

 

W swoich codziennych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

  • szacunek dla człowieka – dbamy o rozwój umiejętności personalnych naszych pracowników, nie zapominając o ich dobrym samopoczuciu. Wewnętrzną motywację przekierowujemy na pozytywne relacje z otoczeniem
  • innowacja – projektujemy nasze rozwiązania z myślą o potrzebach Klientów, aby przyniosły wymierne korzyści jednocześnie wzmacniając wizerunek
  • profesjonalizm – stale dążymy do niezawodności naszych rozwiązań, wysokiej jakości oferowanych usług oraz dobrej komunikacji z Klientem. Rozwijamy się świadomie, podnosimy nasze kompetencje zarówno techniczne jak i biznesowe
  • uczciwość i odpowiedzialność – mając świadomość, iż zaufanie w biznesie to wartość bezcenna, przykładamy się do rzetelnego wywiązywania się z naszych zobowiązań, poprzez prostą zasadę – działaj fair-play.

Warianty usług

 

Świadczone przez nas usługi mogą być dostarczone w wielu wariantach, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Jako lokalne instalacje w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub w modelu pełnego Outsourcingu IT – usługa CPDNet, w oparciu o własne rozwiązania dla infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bankowych.

Środowisko IT dla usługi CPDNet zbudowane w tej technologii pozwala na obsługę wszystkich systemów i aplikacji dostarczonych przez Spółkę (w rozumieniu Komunikatu KNF Chmura Społecznościowa). Jest to największa tego typu platforma systemowo-sprzętowa dla Banków Spółdzielczych w Polsce, która definiuje nową przyszłość dla rynku finansowego.

 

Centrum Przetwarzania Danych jest zorientowane na świadczenie usług o najwyższym standardzie przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, czego dowodem jest fakt, iż już ponad 50 Banków Spółdzielczych z wszystkich zrzeszeń z sukcesem korzysta z oferowanego rozwiązania.