O firmie

Nasza Misja

Misją SoftNet jest wspieranie sektora bankowego poprzez dostarczanie bezpiecznego i profesjonalnego oprogramowania, każdego dnia przyczyniając się do poprawy jakości usług oferowanych przez naszych Klientów.

O spółce

Jesteśmy polską spółką, która specjalizuje się w oprogramowaniu, technologii oraz usługach dla sektora finansowego, a w szczególności dla bankowości. Od 30 lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie dla produktów bankowych związanych z usługami kredytowymi, depozytami, rozliczeniami, usługami IT oraz szeroko rozumianą bankowością elektroniczną. 

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest również kilka innych, autorskich modułów dotyczących sprawozdawczości, czy modułów wspierających procesy zarządzania relacjami z Klientem, automatyzacji obsługi kredytów, usług IT oraz zarządzanie kartami.

W kontaktach biznesowych stawiamy na partnerstwo, służymy nie tylko wiedzą technologiczną, ale przede wszystkim doświadczeniem. Ufamy, że dzięki takiemu podejściu stajemy się aktywną częścią biznesu Klienta, umożliwiając tym samym wspólny i dynamiczny rozwój. 

Rozumiemy, że każde wdrożenie to wyzwanie biznesowe, gdzie technologia jest narzędziem.

 

Świadczone przez nas usługi mogą być dostarczone w wielu wariantach, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Jako lokalne instalacje w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub w modelu pełnego Outsourcingu IT – usługa CPDNet, w oparciu o własne rozwiązania dla infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bankowych.

Przełomowe technologie

Środowisko IT dla usługi CPDNet zbudowane w tej technologii pozwala na obsługę wszystkich systemów i aplikacji dostarczonych przez Spółkę (w rozumieniu Komunikatu KNF Chmura Społecznościowa). Jest to największa tego typu platforma systemowo-sprzętowa dla Banków Spółdzielczych w Polsce, która definiuje nową przyszłość dla rynku finansowego.

Centrum Przetwarzania Danych jest zorientowane na świadczenie usług o najwyższym standardzie przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, czego dowodem jest fakt, iż już ponad 80 Banków Spółdzielczych z wszystkich zrzeszeń z sukcesem korzysta z oferowanego rozwiązania.

 

Wysoka jakość usług

 

Cechuje nas wysoka jakość oferowanych usług, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa informacji, potwierdzonych certyfikatami:

 • ISO/IEC 9001:2015 – zarządzanie jakością,
 • ISO/IEC 20000-1:2018 – zarządzanie usługami IT,
 • ISO/IEC 27001:2017 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

  

Nasze wartości

 

W swoich codziennych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

 • szacunek dla człowieka – dbamy o rozwój umiejętności personalnych naszych pracowników, nie zapominając o ich dobrym samopoczuciu. Wewnętrzną motywację przekierowujemy na pozytywne relacje z otoczeniem
 • innowacja – projektujemy nasze rozwiązania z myślą o potrzebach Klientów, aby przyniosły wymierne korzyści jednocześnie wzmacniając wizerunek
 • profesjonalizm – stale dążymy do niezawodności naszych rozwiązań, wysokiej jakości oferowanych usług oraz dobrej komunikacji z Klientem. Rozwijamy się świadomie, podnosimy nasze kompetencje zarówno techniczne jak i biznesowe
 • uczciwość i odpowiedzialność – mając świadomość, iż zaufanie w biznesie to wartość bezcenna, przykładamy się do rzetelnego wywiązywania się z naszych zobowiązań, poprzez prostą zasadę – działaj fair-play.

Wyróżnili nas

 

Rekomendacje i nagrody

 • Laureat konkursu technologicznego "HIT ROKU 2022", Kategoria: Bankowość, AMLNet
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, AMLNet w XV edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2022
 • Lider Konkurencyjności 2021, VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, Rozwiązanie vBanking - wirtualny bank w XIV edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2021
 • Nagroda specjalna za zajęcie II miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych",  IT@Bank 2020
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, Rozwiązanie CPDNet dla sektora banków spółdzielczych w XIII edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2020
 • Nagroda w kategorii „Chmura w bankowości” Oracle 2019
 • Lider rozwiązań IT dla banków spółdzielczych, IT@Bank 2019
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych"  Dostawcy oprogramowania i integratorzy,  IT@Bank 2018
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych"  Integratorzy i dostawcy oprogramowania,  IT@Bank 2017
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych", IT@Bank 2016
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych", IT@Bank 2015
 • Nagroda główna za zajęcie III miejsca w rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych, IT@Bank 2013
 • Nagroda za najskuteczniejsze propagowanie technologii Oracle BI w sektorze bankowości spółdzielczej 2010
 • Jakość roku złoto i Jakość roku 2010