O firmie

Nasza Misja

Misją SoftNet jest wspieranie sektora bankowego poprzez dostarczanie bezpiecznego i profesjonalnego oprogramowania, każdego dnia przyczyniając się do poprawy jakości usług oferowanych przez naszych Klientów.

Spółka

Jesteśmy polską spółką, która specjalizuje się w oprogramowaniu, technologii oraz usługach dla sektora finansowego, a w szczególności dla bankowości. Od 30 lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie dla produktów bankowych związanych z usługami kredytowymi, depozytami, rozliczeniami, usługami IT oraz szeroko rozumianą bankowością elektroniczną. 

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest również kilka innych, autorskich modułów dotyczących sprawozdawczości, czy modułów wspierających procesy zarządzania relacjami z Klientem, automatyzacji obsługi kredytów, usług IT oraz zarządzanie kartami.

W kontaktach biznesowych stawiamy na partnerstwo, służymy nie tylko wiedzą technologiczną, ale przede wszystkim doświadczeniem. Ufamy, że dzięki takiemu podejściu stajemy się aktywną częścią biznesu Klienta, umożliwiając tym samym wspólny i dynamiczny rozwój. 

Rozumiemy, że każde wdrożenie to wyzwanie biznesowe, gdzie technologia jest narzędziem.

 

Świadczone przez nas usługi mogą być dostarczone w wielu wariantach, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Jako lokalne instalacje w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub w modelu pełnego Outsourcingu IT – usługa CPDNet, w oparciu o własne rozwiązania dla infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bankowych.

Przełomowe technologie

Środowisko IT dla usługi CPDNet zbudowane w tej technologii pozwala na obsługę wszystkich systemów i aplikacji dostarczonych przez Spółkę (w rozumieniu Komunikatu KNF Chmura Społecznościowa). Jest to największa tego typu platforma systemowo-sprzętowa dla Banków Spółdzielczych w Polsce, która definiuje nową przyszłość dla rynku finansowego.

Centrum Przetwarzania Danych jest zorientowane na świadczenie usług o najwyższym standardzie przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, czego dowodem jest fakt, iż już ponad 80 Banków Spółdzielczych z wszystkich zrzeszeń z sukcesem korzysta z oferowanego rozwiązania.

 

Zarząd

Prezes Zarządu

Piotr Chrzanowski

Piotr Chrzanowski jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Ukończył Wydział Zarządzania i Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł technika informatyka w zakresie programowania i obsługi baz danych.

W 2020 roku rozpoczął pracę w SoftNet jako Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju produktów oraz sprzedaży i marketingu.

Wcześniej w latach 2011-2019 związany był ze Zrzeszeniem BPS, gdzie kolejno obejmował stanowiska Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w BPS TFI S.A, od 2013 roku Wiceprezesa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. odpowiedzialnego za pion bankowości komercyjnej oraz od 2018 roku Wiceprezesa Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Karierę zawodową w sektorze bankowo-finansowym rozpoczął w 2002 roku w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Wydziale Rozliczeń Elektronicznych Zrzeszenia. W kolejnych latach pracował w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu, Biurze Bankowości Inwestycyjnej Raiffeisen Banku S.A., a także jako Dyrektor Sprzedaży w Skandinaviska Enskilda Banken TFI S.A.

Adam Piekarczyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie uzyskał tytuł Magistra informatyki ze specjalnością nauczanie maszynowe na Wydziale Matematyki i Informatyki. W czasie studiów zdobył doświadczenie w prowadzeniu organizacji pracując w wielu organizacjach non profit, między innymi w Zarządzie Samorządu Studentów UJ

Pracę w SoftNet rozpoczął w 2019 roku od pracy w zespole DevOps jako administrator systemów. W 2022 pełnił rolę menadżera ds. zgodności. Od 2023 roku Adam Piekarczyk jest także współwłaścicielem firmy SoftNet.

Wiceprezes Zarządu

Adam Piekarczyk

Wysoka jakość usług

 

Wysoka jakość usług

Cechuje nas wysoka jakość oferowanych usług, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa informacji, potwierdzonych certyfikatami:

 • ISO/IEC 9001:2015 – zarządzanie jakością,
 • ISO/IEC 20000-1:2018 – zarządzanie usługami IT,
 • ISO/IEC 27001:2017 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

  

Wartości

W swoich codziennych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

 • szacunek dla człowieka – dbamy o rozwój umiejętności personalnych naszych pracowników, nie zapominając o ich dobrym samopoczuciu. Wewnętrzną motywację przekierowujemy na pozytywne relacje z otoczeniem
 • innowacja – projektujemy nasze rozwiązania z myślą o potrzebach Klientów, aby przyniosły wymierne korzyści jednocześnie wzmacniając wizerunek
 • profesjonalizm – stale dążymy do niezawodności naszych rozwiązań, wysokiej jakości oferowanych usług oraz dobrej komunikacji z Klientem. Rozwijamy się świadomie, podnosimy nasze kompetencje zarówno techniczne jak i biznesowe
 • uczciwość i odpowiedzialność – mając świadomość, iż zaufanie w biznesie to wartość bezcenna, przykładamy się do rzetelnego wywiązywania się z naszych zobowiązań, poprzez prostą zasadę – działaj fair-play.
   

Rekomendacje i nagrody

 

Rekomendacje i nagrody

 • Laureat konkursu technologicznego "HIT ROKU 2022", Kategoria: Bankowość, AMLNet
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, AMLNet w XV edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2022
 • Lider Konkurencyjności 2021, VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, Rozwiązanie vBanking - wirtualny bank w XIV edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2021
 • Nagroda specjalna za zajęcie II miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych",  IT@Bank 2020
 • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, Rozwiązanie CPDNet dla sektora banków spółdzielczych w XIII edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2020
 • Nagroda w kategorii „Chmura w bankowości” Oracle 2019
 • Lider rozwiązań IT dla banków spółdzielczych, IT@Bank 2019
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych"  Dostawcy oprogramowania i integratorzy,  IT@Bank 2018
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych"  Integratorzy i dostawcy oprogramowania,  IT@Bank 2017
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych", IT@Bank 2016
 • Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych", IT@Bank 2015
 • Nagroda główna za zajęcie III miejsca w rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych, IT@Bank 2013
 • Nagroda za najskuteczniejsze propagowanie technologii Oracle BI w sektorze bankowości spółdzielczej 2010
 • Jakość roku złoto i Jakość roku 2010