Od 30 lat z sukcesem w branży IT

Wszystko zaczęło się 30 lat temu, w 1991 roku…

 

W 2021 roku spółka SoftNet obchodzi jubileusz 30-lecia swojej obecności na polskim rynku. Minione lata to historia systematycznego, konsekwentnego rozwoju oraz zachowania ciągłości działania firmy. Aż trudno uwierzyć, iż od momentu wystawienia pierwszej faktury minęło już 30 lat. 

W dokumentach założycielskich powstanie firmy datuje się na dzień 18 stycznia 1991r. W ciągu trzech dekad dynamicznie zmieniał się rynek, wiele wydarzyło się w firmie, w kraju i na świecie - dla SoftNet-u czas ten był nieustającym wyzwaniem.

 


 

Potrzeba matką wynalazków

 

Spółka SoftNet powstała z inicjatywy czterech projektantów i programistów, którzy wcześniej mieli za sobą doświadczenia przy tworzeniu systemów komputerowych dla potrzeb banków oraz innych instytucji. Podstawowym założeniem, jakie przyświecało powstaniu firmy było zorganizowanie domu softwarowego, produkującego oprogramowanie dla bankowości i sektora finansowego.

Założyciele opracowali  własny pakiet oprogramowania przeznaczony do obsługi banków, znany na rynku pod nazwą BankNet. Tak powstał kompleksowy system automatyzacji wszystkich operacji bankowych. Wkrótce, oferta handlowa została wzbogacona o dostawę sprzętu komputerowego. W 1997 roku system BankNet otrzymał jako pierwszy rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w zakresie zgodności z ustawą o rachunkowości i innymi zarządzeniami Prezesa NBP.

Wraz z rozwojem firmy, wzrostem liczby zatrudnionych pracowników oraz ilości obsługiwanych banków zwiększał się zakres oferowanych usług. Bardzo szybko system BankNet przekształcił się w dzisiejszy, wielowalutowy system EuroBankNet, a później nowoczesny EuroBankNet Plus NT.

Tworzenie przyszłości nowymi technologiami

 

Poprzez kolejne lata działalności SoftNet aktywnie poszerza portfolio oferowanych produktów i usług. W szybkim czasie oferta wzbogaciła się o system zarządzania rachunkami korporacyjnymi. Początkowo system HomeNet dostarczany był w postaci programu instalacyjnego i umożliwiał przesłanie do Banku podpisanych paczek z przelewami. Doskonalenie technologii, rozwój Internetu oraz usług bankowości elektronicznej sprawiły, że system musiał przekształcić się w nowocześniejsze narzędzie.

Dzisiejszy system eCorpoNet to zaawansowany system bankowości internetowej, który ułatwia zarządzanie środkami finansowymi i rachunkami bankowymi. Zapewnia swobodę dostępu oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych.

 

Dziś trudno sobie wyobrazić konto bankowe bez dostępu do Internetu. Spółka SoftNet przez lata znacznie rozwinęła skrzydła w dziedzinie oferowanej technologii. W aktualnej ofercie odnaleźć można zaawansowany system bankowości elektronicznej eBankNet wraz z aplikacją mobilną mobileNet. System umożliwia szybki dostęp do rachunków bankowych i korzystanie z usług bankowych. Przeznaczony jest głównie dla Klienta indywidualnego, ale może z niego korzystać także Nabywca biznesowy i instytucjonalny. 

Dzięki globalnemu zasięgowi produktu Klient może zarządzać swoim kontem wszędzie tam gdzie ma dostęp do Internetu.


 

Nowe karty historii

 

W 2006 roku grupa Banków Spółdzielczych założyła firmę PartNet sp. z o.o., która stała się strategicznym udziałowcem w SoftNet. Od tego momentu misją SoftNet stało się wspieranie sektora bankowego poprzez dostarczanie bezpiecznego i profesjonalnego oprogramowania, każdego dnia przyczyniając się do poprawy jakości usług oferowanych przez swoich Klientów.

Na bazie posiadanych doświadczeń i przy współpracy z długoletnimi praktykami w dziedzinie bankowości możliwe było stworzenie kompleksowych aplikacji dostosowanych do specyfiki działalności sektora bankowego.

 

Mocne wejście w XXI wiek 

 

Na przestrzeni lat, wraz z postępem technologicznym branży IT, zmianom podlegały również wdrażane u Klientów rozwiązania. Początkowo systemy uruchamiane były na wielu serwerach, zlokalizowanych zarówno w centrali, jak i oddziałach banku. Ten czas to dla SoftNet duża liczba wdrożeń w wielu bankach jedno- i  kilkuoddziałowych oraz stosowane przede wszystkim rozwiązania zdecentralizowane.

Krokiem o dużym znaczeniu dla Spółki było wdrożenie u Klientów rozwiązania serwera terminali, który umożliwił użytkownikom na oddziałach prace zdalną, a tym samym zdecydowanie usprawnił prace. Oznaczało to, że wszyscy użytkownicy systemu za pośrednictwem terminali mogli pracować jednocześnie i niezależnie od siebie, na jednym fizycznym serwerze. Od tego momentu SoftNet oferował już rozwiązania scentralizowane w wersjach klient – serwer oraz terminalowej. W ofercie pojawiły się bardziej zaawansowane rozwiązania zapewniające zabezpieczenie systemów – Centrum zapasowe oraz przywracania stanu systemu po awarii.

Rewolucja technologiczna na świecie trwała w najlepsze. Realizowany model pracy oparty na własnej infrastrukturze IT przestał być wydajny. Wdrażanie kolejnych rozwiązań u Klientów staje się kosztowne oraz często trwa zbyt długo. Kolejnym sukcesem Spółki było uruchomienie usługi CPDNet – Centrum Przetwarzania Danych, innowacyjnej  chmury społecznościowej dla sektora finansowego, która realizowana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Oracle - światowego lidera w tej branży.

Pozwoliło to m.in. na zwiększenie wydajności i elastyczności wykorzystania zasobów IT, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności usług. Przełożyło się to na podniesienie jakości usług oferowanych przez firmę SoftNet dla wymagających podmiotów z sektora bankowego. Warto zaznaczyć, że wdrożenie w firmie SoftNet to największy, jak dotąd, kontrakt dotyczący wdrożenia rozwiązania chmurowego w historii Oracle Polska.

  

Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp,

pracować razem to sukces."

 - Henry Ford  

   

Czy wiesz, że…

 

Osiągnięcie pozycji lidera na wymagającym rynku finansowym było możliwe, w dużej mierze, dzięki ciągłemu doskonaleniu, zdobywaniu wiedzy oraz inwestowaniu w rozwój i technologię. W 2010 roku SoftNet otrzymał certyfikat potwierdzający, iż system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji jest zgodny z wymogami norm ISO 9001 i 27001 oraz potwierdził ciągły rozwój i wysoki standard świadczonych usług otrzymując certyfikat ISO 20000.

Wdrożenie systemu ISO/IEC 20000 było jednym z ważniejszych wydarzeń zapisanych na kartach historii firmy. Pokazuje ono, że SoftNet poważnie traktuje zarządzanie usługami oraz jakość świadczonych usług.  Spółka kieruje się dobrymi praktykami wyznaczanymi przez liderów w branży. Stale kontroluje oraz utrzymuje wysoki poziom usług.


 

W trzydziestoletnim okresie działalności firma zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Są one wyrazem uznania i zaufania do oferowanych produktów i usług. Tylko miniony rok zaowocował aż dwiema nagrodami:

  • Nagroda specjalna za zajęcie II miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych",  IT@Bank 2020
  • Rekomendacja w kategorii: Bankowość, Rozwiązanie CPDNet dla sektora banków spółdzielczych w XIII edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2020

 

Rozwój oparty na silnych stronach Spółki

 

Dziś SoftNet tworzy ponad stu osobowy zespół wykwalifikowanych specjalistów, starających się sprostać oczekiwaniom i trudnym wymogom rynku. To nowoczesne oraz bezpieczne rozwiązania dostarczone Klientom w wielu wariantach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. W dużej mierze to, gdzie firma znajduje się dzisiaj, zawdzięcza swoim pracownikom, Klientom oraz Partnerom biznesowym.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć i wszystkich osób, z którymi przez lata stworzyliśmy tak wiele rozwiązań i zrealizowaliśmy tyle ciekawych projektów.

Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę oraz zaufanie.

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl