Podpisanie listu intencyjnego

{[description]}

Podpisanie listu intencyjnego

SoftNet uczestniczy w kolejnym etapie prac nad rozwiązaniem BS API

SoftNet wraz wybranymi dostawcami usług IT, przedstawicielami Banku BPS oraz SGB-Banku, Związkiem Banków Polskich i krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, podpisał drugi list intencyjny w sprawie dalszego rozwoju projektu BS API.

Prace rozwojowe w tym etapie, mają się skupić na obszarze relacji z Klientem oraz wykreowaniu produktów i usług bankowych, które zwiększą konkurencyjność bankowości spółdzielczej zwłaszcza w sferze cyfrowej, mobilnej i internetowej.

Powodem podpisania listu jest pozytywna ocena dotychczasowej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w projekt i chęć wzbogacenia BS API o kolejne nowe funkcje w ramach dostosowania jej do rosnących wymagań rynkowych.

W imieniu SoftNet, list intencyjny podpisał Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu, a jego uroczyste podpisanie miało miejsce 22 września w Warszawie.