Polityka prywatności i cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu https://www.softnet.com.pl (dalej: „Serwis”) jest SoftNet sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000181332, identyfikująca się numerem REGON: 35050697800000 oraz NIP: 6780052374 (dalej: „Spółka”).
  1. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska.
  2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę możesz skontaktować się z nami przez e-mail: iodo@softnet.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu:
  1. Użytkownicy serwisu - przetwarzamy dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (dane eksploatacyjne, głównie anonimowe). Przetwarzania obejmuje automatyczny odczyt adresu IP (unikalne oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystasz), datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te możemy wykorzystywać do celów marketingowych (więcej poniżej), badania rynku oraz poprawy działania Serwisu. Dane zapisywane są w logach niepowiązanych z konkretnymi osobami i pomagają w administrowaniu stroną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Prawnie uzasadniony interes: umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.
  2. Kontakt - kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub za pomocą innych kanałów komunikacji, przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes: nawiązanie kontaktu z osobami kontaktującymi się ze Spółką i udzielanie odpowiedzi na pytania.
  3. Marketing usług własnych administratora - po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (przesyłanie informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. W niektórych przypadakch podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 RODO). Możesz wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.
  4. Newsletter - jeśli jesteś subskrybentem naszego newslettera, to przetwarzamy Twoje dane w celu wysłania Ci go na wskazany adres e-mail. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.
  5. Obsługa roszczeń - treść prowadzonej korespondencji może podlegać archiwizacji. Możesz żądać przedstawienia historii korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona ze względu na nasze nadrzędne interesy.
  6. Pliki cookies - pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są wykorzystywane w celu:
   • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes: prawidłowe działanie serwisu),
   • poprawy szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes: prawidłowe działanie serwisu),
   • korzystania z narzędzi analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes: prawidłowe działanie serwisu, monitorowania i analiza ruchu, prowadzenie statystyk odwiedzin),
   • korzystania z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą).
 3. Szczegóły dotyczące plików cookies:
  1. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane osób kontaktujących się ze Spółką:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • dane zamieszczone przez Ciebie w adresie e-mail (np. imię, nazwisko, rok urodzenia itp.)
   • inne dane osobowe, które mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.
  2. dane subskrybentów naszego newslettera:
   • adres e-mail,
   • dane zamieszczone przez Ciebie w adresie e-mail (np. imię, nazwisko, rok urodzenia itp.),
   • informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy e-mail z newsletterem został odczytany).
  3. dane użytkowników Serwisu:
   • adres IP urządzenia,
   • data i czas serwera,
   • lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
   • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
   • dane o przeglądanych w Serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin),
   • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Serwisu,
   • położenie geograficzne (kraj),
   • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
   • działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
   • kod URL odnośnika i jego domena,
   • rozdzielczość ekranu urządzenia,
   • identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.
 5. Dane wszystkich użytkowników Serwisu i osób kontaktujących się z nami przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. Zewnętrzny usługodawca, który bierze udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze. Serwery dostawcy tych usług zlokalizowane są w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
 6. Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami. Przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. newsletter).
 7. Pamiętaj, że masz prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO),
  6. przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO),
  7. złożenia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO), np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 9. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami pozyskujemy wyłącznie od nich samych. Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane związane z wykorzystaniem plików cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – nie są to jednak dane osobowe.
 10. Przetwarzanie automatyczne i profilowane:
  1. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO.
  2. Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowanie naszej oferty do Twoich preferencji.
  3. Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.