Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych oraz kadry zespołów kredytowych 2022

{[description]}

Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych oraz kadry zespołów kredytowych 2022

Szkolenie dla administratorów systemów informatycznych to już tradycja. Za nami kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia a tegoroczne spotkanie było szczególne tym bardziej, że po raz pierwszy dołączyły kadry zespołów kredytowych. Nie zabrakło ciekawych dyskusji oraz pomysłów, służących dalszej, dobrej współpracy. Był także akcent sportowy czyli poranne ćwiczenia na świeżym powietrzu a w dalszej części gra terenowa, która wymagała od uczestników nie tylko sprawności fizycznej ale również logicznego myślenia oraz współpracy.

Jakie były tematy tegorocznej edycji ? O tym możecie przeczytać w dalszej części artykułu.

Szkolenie skierowane dla naszych partnerów odbyło się w dniach 25-27.10.2022
Tym razem spotkaliśmy się w Wolborzu.      

Spotkanie rozpoczął wykład pani mecenas, która omówiła temat ochrony danych osobowych w kontekście RODO.

                                

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy w których nasi specjaliści prowadzili odbywające się równolegle wykłady w formie multimedialnych prezentacji.
Przyjrzyjmy się jakie były tematy w poszczególnych grupach.
W grupie administratorów systemów informatycznych mówiliśmy o nowej usłudze VDC – Virtual Data Center. Jest to udostępnienie przestrzeni dyskowej na potrzeby dowolnych systemów i aplikacji wykorzystywanych w procesach bankowych.

W kolejnych prezentacjach omówiono anonimizację danych, słownik atrybutów oraz DzNet Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Tym czasem dla grupy pracowników kredytowych został przedstawiony składający się z dwóch części wykład z zakresu całego cyklu rozpatrzenia wniosku kredytowego, od oferty kredytowej przez ocenę kredytobiorcy do przyjęcia wniosku i wygenerowania umowy kredytowej.
Dzień pierwszy zakończyła uroczysta kolacja.
W drugim dniu dla grupy administratorów systemów informatycznych prezentowaliśmy zmiany i nowe funkcjonalnościach w bankowości elektronicznej, następnie mówiliśmy m.in., o minimalizacji ryzyka fraudu oraz minimalizacji skutków fraudu, czyli jakże ważny temat bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.
Następnie przedłożony został program do zarządzania użytkownikami a dalej bieżące problemy serwisowe w Bankowości Elektronicznej.
Ostatni wykład tego dnia dla grupy administratorów był o poprawnym wprowadzaniu zgłoszeń w systemie SIOZ.
Z kolei dla grupy kadr zespołów kredytowych w drugim dniu szkolenia nasi eksperci omówili zagadnienia z zakresu procesu administrowania kredytem, m.in., terminarze robocze, archiwum terminarzy, aktualizacja oprocentowania, oprocentowanie okresowo stałe, wakacje kredytowe, automatyczna spłata kredytów generowanie zawiadomień – korespondencja elektroniczna oraz zwrot prowizji po zaakceptowaniu hipoteki.
Ostatniego dnia trwającego 3 dni szkolenia w każdej grupie odbyły się 2 wykłady.
Dla grupy administratorów prezentowaliśmy system AMLNet (Anti – Money Laundering) oraz DokNet, natomiast w grupie zespołów kredytowych został omówiony Monitoring ekspozycji kredytowych oraz WindykNet.   

Dziękujemy wszystkim prowadzącym oraz naszym partnerom za czynne uczestnictwo w szkoleniu. To był udany czas dla poszerzenia zakresu wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji. Chcemy aby kolejne wspólne szkolenia cieszyły się równie dobrą frekwencją. Przypominamy i zachęcamy zarazem do udziału w czwartkowych spotkaniach z ekspertem, gdzie nasi specjaliści starają się odpowiadać na bieżąco na każde zadane pytanie.   

Czytaj więcej na: FacebookLinkedin