Bankowość Elektroniczna

Bankowość Elektroniczna

 

Bankowość elektroniczna eBankNet wraz z aplikacją mobilną mobileNet to bezpieczny i wygodny dostęp do konta 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. Dzięki globalnemu zasięgowi produktu Klient może zarządzać swoim kontem wszędzie tam gdzie ma dostęp do Internetu.

System przeznaczony jest głównie dla Klienta indywidualnego, ale może z niego korzystać także Nabywca biznesowy i instytucjonalny. 

 

 

Cechy bankowości elektronicznej:

 • bezpieczna
 • wygodna i dopasowana do każdego urządzenia
 • w pełni personalizowana dla Banku i Klienta
 • posiada bogatą funkcjonalność
 • nowoczesna
 • przejrzysta, czytelna i bardzo intuicyjna
 • dostosowana do potrzeb Klienta

 

 

Konkurencyjność

 

System eBankNet wyróżnia przede wszystkim:

 • logowanie do systemu za pomocą loginu i hasła jest w pełni konfigurowane według procedur, jakie przyjmie Bank,
 • dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kartach, kredytach i lokatach,
 • możliwość sprawdzania sald, blokad, dostępnych środków oraz historii na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, zmiany limitów na swoich produktach bankowych,
 • Bank ma do dyspozycji mechanizmy uwierzytelnienia takie jak: hasła sms czy autoryzację za pomocą aplikacji mobilnej (mobileNet),
 • w pełni przystosowany do obsługi przelewów zagranicznych, Użytkownik może wybrać walutę, datę transakcji oraz stworzyć definicję zaufanych i niezaufanych podmiotów,
 • podgląd kart podpiętych do rachunku (debetowe, kredytowe) oraz blokad środków, wyciągów, kredytów czy lokat,
 • dostęp do drukowania potwierdzeń wykonania przelewu, historii transakcji oraz możliwość eksportowania do pliku pdf i csv,
 • doładowywania konta telefonu komórkowego u dowolnego operatora,
 • pozwala Klientowi na złożenie wniosku o świadczenia z programu 500 Plus, 300 Plus, Tarczę PFR oraz Wakacje kredytowe i e-PIT,
 • funkcja powiadamiania wiadomością sms o zdarzeniach związanych z rachunkiem pozwala użytkownikowi stale monitorować swoje konto oraz w razie potrzeby szybko reagować na podejrzane działania, np. nieudaną próbę logowania, zalogowanie do systemu, wylogowanie, wykonanie przelewu i wiele innych,
 • możliwość uruchomienia drugiej fazy logowania, dzięki której dostęp do usługi będzie wymagał podania jednorazowego hasła po wcześniejszym wpisaniu poprawnego loginu i hasła do konta,
 • pakiety startowe, czyli login i hasło pierwszego logowania, generowane są przez system i drukowane na papierze chronionym – bez wglądu w zawartość przez pracownika Banku,
 • zarządzanie regulaminami, możliwość przeglądania akceptacji użytkowników, automatyczne księgowanie przelewów,
 • opcja spłaty karty kredytowej pozwala Klientowi stale kontrolować zadłużenie,
 • funkcja zapamiętywania odbiorców ułatwia oraz skraca czas wykonywania przelewów w przyszłości, Użytkownik ma możliwość wykonywania przelewów w PLN z odroczonym terminem realizacji oraz ustawienia zleceń stałych,
 • bezpieczeństwo wykonywanych transakcji zapewnia transmisja szyfrowana SSL z kluczem symetrycznym o długości 56 lub 128 bitów oraz certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów.

Funkcjonalność

 

eBankNet - co otrzymujemy?

 • moBankNet – wersja RWD, która stanowi wersję systemu eBankNet przeznaczoną do obsługi urządzeń mobilnych,
 • mobileNet – aplikacja mobilna instalowana na urządzeniach mobilnych,
 • Młynek płynnościowy – służy do opóźnienia realizacji przelewu w przypadku braku środków na koncie, dotyczy wszystkich zleceń wychodzących (elixir, ZUS, US)
  z wyłączeniem przelewów Sorbnet i zleceń zagranicznych,
 • Interfejs TPP –  to kluczowy element otwartej bankowości, definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usług wprowadzanych przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD2),
 • Szybkie płatności – poprzez Express Eliksir lub Blue Media, 
 • Sorbnet – system umożliwia dokonywanie błyskawicznych wysokokwotowych transakcji, dzięki niemu środki trafiają na rachunek odbiorcy w dowolnym banku już w ciągu godziny,
 • Natychmiastowe przelewy wewnętrzne – środki przesyłane na rachunek w tym samym Banku Spółdzielczym pojawiają się na koncie odbiorcy od razu, niezależnie od godziny i dnia realizacji przelewu,
 • Wakacje kredytowe – w związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie – pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, umożliwione zostało bezpłatne zawieszenie spłaty kredytów,
 • Tarcza finansowa PFR – w ramach Tarczy Antykryzysowej realizowany jest program pomocowy skierowany do polskich przedsiębiorstw,
 • 500 Plus/ Dobry start (300+) – umożliwia złożenie wniosków on-line w systemie eBankNet w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla tych programów,
 • Twój e-PIT – możliwość opłacenia podatków za pomocą systemu szybkich płatności internetowych.

 

 

NOWOCZESNY SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ,
DOSTĘPNY ZARÓWNO Z KOMPUTERÓW OSOBISTYCH,
JAK I URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 

Aplikacja mobilna

 

mobileNet to oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet...) umożliwiające szybki dostęp do rachunków bankowych i korzystanie z usług bankowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

W celu możliwości korzystania z ww. rozwiazania należy wygenerować kod parujący w systemie eBankNet. Kod można otrzymać poprzez sms lub za pośrednictwem listu w formie papierowej lub karty zdrapki. Otrzymany kod służy do sparowania urządzenia mobilengo z loginem bankowości elektronicznej.

 

 

 

 

Zalety aplikacji:

 • buduje wizerunek nowoczesnej instytucji i wzmocnienie marki Banku,
 • posiada nowoczesny, atrakcyjny, idący z duchem czasu interfejs użytkownika,
 • zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do funkcj oraz danych systemu eBankNet,
 • jest dostępna dla użytkowników bez zasięgu sieci GSM (wystarczy dostęp do Internetu poprzez Wifi),
 • jest w pełni personalizowana dla Banku (logo banku, nazwa banku, kolorystyka itp.),
 • jest personalizowana dla Klienta, który może samodzielnie wybrać, które produkty będą widoczne na jego stronie głównej,
 • zawiera zatwierdzanie regulaminów,
 • jest dostępna 24/7/365.

    

 

Bezpieczeństwo:

 • komunikacja między aplikacją a systemem Banku jest szyfrowana,
 • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PINem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem (Android, iOS), za pomocą odcisku palca (Android, iOS) lub wykorzystaniem Face ID (iOS),
 • zatwierdzanie operacji wykonywanych w aplikacji za pomocą indywidualnego PINu,
 • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane, gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
 • kwota transakcji zlecanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczona limitami, które mogą być ustalone przez Bank, jak również przez Klienta.

 

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl