Bankowość Elektroniczna

en

Bankowość Elektroniczna

 

Bankowość elektroniczna  - eBankNet  to bezpieczny i wygodny dostęp do bankowości internetowej 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. 

System ten przeznaczony jest głównie dla Klienta indywidualnego, ale może z niego korzystać także Nabywca biznesowy i instytucjonalny. 

Umożliwia samodzielne dokonywanie przez Użytkownika operacji, takich jak: przelewy, składanie zleceń stałych, zakładanie lokat czy zamawianie kart płatniczych. Dzięki globalnemu zasięgowi produktu Klient może korzystać z niego w dowolnym miejscu i czasie.

 

eBankNet posiada interface kafelkowy, dzięki temu elementy nawigacji są łatwo osiągalne.

Wykorzystanie technologii RWD pozwala systemowi na automatyczne dopasowanie do rozmiaru monitora urządzenia, na którym jest wyświetlany.

System jest przejrzysty, czytelny i bardzo intuicyjny.

 

Konkurencyjność

 

System eBankNet wyróżnia przede wszystkim:

 • logowanie do systemu za pomocą loginu i hasła jest w pełni konfigurowane według procedur, jakie przyjmie Bank (decyduje o składni, długości, okresie ważności haseł oraz ma dostęp do historii użytych haseł),
 • zapewnia dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kartach, kredytach i lokatach, Użytkownik ma możliwość sprawdzania sald, blokad, dostępnych środków oraz historii na rachunkach bieżących i oszczędnościowych, a także zmiany limitów na swoich produktach bankowych,
 • Bank ma do dyspozycji mechanizmy uwierzytelnienia takie jak: hasła sms czy autoryzację za pomocą aplikacji mobilnej (mobileNet),
 • jest w pełni przystosowany do obsługi przelewów zagranicznych, Użytkownik może wybrać walutę, datę transakcji oraz stworzyć definicję zaufanych i niezaufanych podmiotów,
  Klient ma możliwość podglądu kart podpiętych do rachunku – zarówno debetowych, jak i kredytowych – oraz blokad środków, wyciągów, kredytów czy lokat,
  Posiada również dostęp do możliwych do drukowania potwierdzeń wykonania przelewu,  a także historii transakcji, którą może eksportować do pliku pdf i csv,
 • oprócz standardowych operacji na rachunkach, system pozwala również na doładowywanie konta telefonu komórkowego u dowolnego operatora,
 • funkcja powiadamiania wiadomością sms o zdarzeniach związanych z rachunkiem pozwala użytkownikowi stale monitorować swoje konto oraz w razie potrzeby szybko reagować na podejrzane działania, np. nieudaną próbę logowania, zalogowanie do systemu, wylogowanie, wykonanie przelewu i wiele innych,
 • istnieje możliwość uruchomienia drugiej fazy logowania, dzięki której dostęp do usługi będzie wymagał podania jednorazowego hasła po wcześniejszym wpisaniu poprawnego loginu i hasła do konta,
 • pakiety startowe, czyli login i hasło pierwszego logowania, generowane są przez system i drukowane na papierze chronionym – bez wglądu w zawartość przez pracownika Banku,
 • zarządzanie regulaminami, możliwość przeglądania akceptacji użytkowników, automatyczne księgowanie przelewów,
 • opcja spłaty karty kredytowej pozwala Klientowi stale kontrolować zadłużenie,
 • funkcja zapamiętywania odbiorców ułatwia oraz skraca czas wykonywania przelewów w przyszłości, Użytkownik ma możliwość wykonywania przelewów w PLN z odroczonym terminem realizacji oraz ustawienia zleceń stałych,
 • system pozwala Klientowi na złożenie wniosku o świadczenia z programu 500 Plus, 300 Plus, Tarczę PFR oraz Wakacje kredytowe i e-PIT,
 • bezpieczeństwo wykonywanych transakcji zapewnia transmisja szyfrowana SSL z kluczem symetrycznym o długości 56 lub 128 bitów oraz certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów.

Funkcjonalność

 

eBankNet - co otrzymujemy?

 • moBankNet – wersja RWD, która stanowi wersję systemu eBankNet przeznaczoną do obsługi urządzeń mobilnych,
 • Młynek płynnościowy – służy do opóźnienia realizacji przelewu w przypadku braku środków na koncie, dotyczy wszystkich zleceń wychodzących (elixir, ZUS, US)
  z wyłączeniem przelewów Sorbnet i zleceń zagranicznych,
 • mobileNet – aplikacja mobilna instalowana na urządzeniach mobilnych,
 • Interfejs TPP –  to kluczowy element otwartej bankowości, definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usług wprowadzanych przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD2),
 • Szybkie płatności – poprzez Express Eliksir lub Blue Media - wdrożenie systemu powoduje natychmiastowe zakładanie blokad obciążeniowych na rachunku, z którego został wysłany przelew, błyskawiczne doręczenie środków do adresata, a także możliwość wykorzystania środków od razu po ich otrzymaniu, dodatkowo ekspresowe rozliczanie przelewów wewnętrznych,
 • Sorbnet – system umożliwia dokonywanie błyskawicznych wysokokwotowych transakcji, dzięki niemu środki trafiają na rachunek odbiorcy w dowolnym banku już w ciągu godziny,
 • Natychmiastowe przelewy wewnętrzne – środki przesyłane na rachunek w tym samym Banku Spółdzielczym pojawiają się na koncie odbiorcy od razu, niezależnie od godziny i dnia realizacji przelewu.
 • Wakacje kredytowe – w związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie – pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, umożliwione zostało bezpłatne zawieszenie spłaty kredytów,
 • Tarcza finansowa PFR – w ramach Tarczy Antykryzysowej realizowany jest program pomocowy skierowany do polskich przedsiębiorstw, których przychody w wyniku pandemii koronawirusa spadły o co najmniej 25%, mikrofirmy oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł,
 • 500 Plus – umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNet w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla tego programu, Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku, zostaje on przekazany do organ prowadzący w danej gminie, wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
 • Twój e-PIT – możliwość opłacenia podatków za pomocą systemu szybkich płatności internetowych, rozliczenia dochodu online można dokonać bezpośrednio z portalu podatkowego Twój e-PIT poprzez system PayByNet, dzięki czemu zlecenie transakcji jest dużo prostsze i bezpieczniejsze niż w przypadku tradycyjnego przelewu.

 

Aplikacja mobilna

 

mobileNet to oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet...) umożliwiające szybki dostęp do rachunków bankowych i korzystanie z usług bankowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które często przebywają z dala od komputera. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

W celu możliwości korzystania z ww. rozwiazania należy wygenerować kod parujący w systemie eBankNet. Kod można otrzymać poprzez sms lub za pośrednictwem listu w formie papierowej lub karty zdrapki. Otrzymany kod służy do sparowania urządzenia mobilengo z loginem bankowości elektronicznej.

 

 

 

 

Zalety aplikacji:

 • buduje wizerunek nowoczesnej instytucji i wzmocnienie marki Banku,
 • posiada prosty, atrakcyjny, idący z duchem czasu interfejs użytkownika,
 • jest dostępna dla użytkowników bez zasięgu sieci GSM (wystarczy dostęp do Internetu poprzez Wifi),
 • jest w pełni personalizowana dla Banku (logo banku, nazwa banku, kolorystyka itp.),
 • jest personalizowana dla Klienta, który może samodzielnie wybrać, które produkty będą widoczne na jego stronie głównej,
 • zawiera zatwierdzanie regulaminów,
 • jest dostępna 24/7/365.

    

 

Bezpieczeństwo:

 • komunikacja między aplikacją a systemem Banku jest szyfrowana,
 • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PINem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem (Android, iOS), za pomocą odcisku palca (Android, iOS) lub wykorzystaniem Face ID (iOS),
 • zatwierdzanie operacji wykonywanych w aplikacji za pomocą indywidualnego PINu,
 • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane, gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
 • kwota transakcji zlecanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczona limitami, które mogą być ustalone przez Bank, jak również przez Klienta.

 

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl