FrontNet

en

Front-office

Moduł do obsługi dysponencko - kasowej oparty o komponenty systemu Windows, w obecnej wersji wykorzystujący wiele jego elementów, a zastosowane przez nas rozwiązania nie wprowadzają żadnych ograniczeń na korzystanie z najnowszych rozwiązań wprowadzanych w systemie Windows.

Po wywołaniu modułu pracownik Banku w jednym okienku windowsowym ma udostępnione wszystkie informacje niezbędne przy obsłudze Klienta: dane osobowe, informacje o posiadanych produktach, dane dotyczące rentowności Klienta, dokumentacja pozaksięgowa zarejestrowana w systemie, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, zabezpieczenia kredytowe, zajęcia sądowe, zaległości Klienta, zdarzenia windykacyjne.

FrontNet pozwala odwzorować istniejące, papierowe archiwum teczek Klientów, do postaci elektronicznej. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie dokumentacji Klienta (dokumenty formalno-prawne, korespondencja, umowy, itp.) i zarządzanie nimi w sposób uporządkowany oraz przejrzysty.

Moduł ten jest w pełni ergonomiczny i intuicyjny dla pracownika Banku i działa w oparciu o zdefiniowane przez Bank produkty bankowe, tym samym nie wymagając znajomości kont księgowych. W łatwy sposób umożliwia wykonanie odpowiedniego zadania (np. kliknięcie na danych Klienta przenosi nas do kartoteki osobowej Klienta, kliknięcie na rachunku udostępnia nam menu z dostępnymi dla nas operacjami na rachunku, ...).

 

Funkcjonalność

W połączeniu z wbudowanym modułem DrukBankNet, do obsługi graficznych umów depozytowych, jak i kredytowych wspiera integralność i jednolitość umów z Klientem we wszystkich oddziałach Banku oraz umożliwia zachowanie poprawności danych w umowach (są one pobierane bezpośrednio z systemu).

 • centralne definiowanie wzorów umów oraz jednoczesne propagowanie obowiązujących wzorów na wszystkie oddziały Banku (łatwe budowanie umów – wykorzystanie narzędzi Open office)
 • możliwość tworzenia „multiumów” (różne warianty tej samej umowy w zależności od Klienta)
 • grafika zgodna z przyjętymi przez Bank standardami
 • możliwość wydruku na różnych rodzajach drukarek (laserowe, atramentowe)
 • dane do umów nie zapisują się na stacjach roboczych pracownika
 • możliwy wydruk umowy do formatu PDF

 

W połączeniu z modułem CRMNet wspiera obsługę kampanii sprzedażowych oraz procedur analizy danych - zarówno księgowych, jak i związanych z obsługą produktów. 

 

 

 1. automatyzacja weryfikacji danych Klienta w Banku:
  • informacja o braku zgód i/lub oświadczeń FATCA/EuroFatca,
  • informacja o zbliżających się terminach ważności dokumentów,
  • informacja o sposobie uwierzytelnienia (PSD2)
  • informacje o sposobie kontaktu z Klientem (telefon, e-mail, dokumenty dostarczone elektronicznie),
  • i inne (urodziny, ankiety, itp.)
 2. łatwy proces rejestracji Klienta (dane osobowe, o rachunku, o współwłaścicielach, kartach, produktach bankowości elektronicznej),
 3. prosta obsługa Klienta:
  • identyfikacja Klienta,
  • realizacja dyspozycji Klienta,
  • realizacja dostępów do bankowości elektronicznej,
  • informacja o załączonych dokumentach,
  • rejestracja dokumentów Klienta.

Korzyści

 

 • dokumenty przechowywane są w wersji elektronicznej, w jednej bazie, dostępnej dla pracowników 
 • natychmiastowy dostęp do przechowywanych dokumentów przez pracowników Banku
 • szybkie wyszukiwanie informacji w dokumentach
 • usprawnienie przepływu danych w Banku oraz redukcja przepływów dokumentów papierowych
 • zmniejszenie kosztów dystrybucji, przetwarzania i zarządzania dokumentami
 • Pełna informacja o Kliencie w jednym miejscu - całościowy wgląd w sytuację Klienta, informacje na temat wszystkich jego rachunków, zobowiązań wobec Banku, posiadanych produktów, posiadanych powiązań 
 • bardzo szybka, uproszczona obsługa Klienta w zakresie sprzedaży produktów,
 • szybka weryfikacjia i wgąd w Dane osobowe/Dane firmy
 • zautomatyzowane wprowadzanie danych firm wprost z baz GUS
 • pełna informacja na temat danych wymagających uzupełnienia na temat Klienta (np. zgody marketingowe, dane osobowe...)
 • wgląd w historie kontaktów Klienta z Bankiem i możliwość ich dokumentowania
 • możliwość dopasowania interfejsu do uprawnień i potrzeb pracownika Banku
 • możliwość prostej obsługi kasowej
 • eksport dokumentów do formatu pdf, excel, word do dalszego wykorzystania przez pracownkików Banku
 • wykonywanie rozbudowanych analiz danych z systemu bankowego
 • duża elastyczność dzięki możliwości definowania produktów bankowych

ROZWIĄZANIE FRONTNET ZAPEWNIA WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH W WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TRENDÓW INŻYNIERII

 

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl