FrontNet

Front-office

 

Moduł do obsługi dysponencko - kasowej oparty o komponenty systemu Windows, w obecnej wersji wykorzystujący wiele jego elementów, a zastosowane przez nas rozwiązania nie wprowadzają żadnych ograniczeń na korzystanie z najnowszych rozwiązań wprowadzanych w systemie Windows.

Po wywołaniu modułu pracownik Banku w jednym okienku windowsowym ma udostępnione wszystkie informacje niezbędne przy obsłudze Klienta: dane osobowe, informacje o posiadanych produktach, dane dotyczące rentowności Klienta, dokumentacja pozaksięgowa zarejestrowana w systemie, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, zabezpieczenia kredytowe, zajęcia sądowe, zaległości Klienta, zdarzenia windykacyjne.

  

 

Zasada jednego okna, czyli:

 • kompleksowy widok Klienta,
 • pełna obsługa kasowa,
 • dodanie/usunięcie skanów dokumentów,
 • podgląd wiadomości sms/e-mail przekazanych Klientowi,
 • notatki informacyjne,
 • informacja na temat rentowności na Kliencie,
 • informacje na temat sytuacji kredytowej, w tym windykacji,
 • informacja na temat prowadzonych kampanii sprzedażowych,
 • weryfikacja danych podmiotów REGON w zewnętrznych systemach /GUS/,
 • status Klienta (VIP, udziałowiec, itp.).

 

FrontNet pozwala odwzorować istniejące, papierowe archiwum teczek Klientów, do postaci elektronicznej. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie dokumentacji Klienta (dokumenty formalno-prawne, korespondencja, umowy, itp.) i zarządzanie nimi w sposób uporządkowany oraz przejrzysty.

Moduł ten jest w pełni ergonomiczny i intuicyjny dla pracownika Banku i działa w oparciu o zdefiniowane przez Bank produkty bankowe, tym samym nie wymagając znajomości kont księgowych. W łatwy sposób umożliwia wykonanie odpowiedniego zadania (np. kliknięcie na danych Klienta przenosi nas do kartoteki osobowej Klienta, kliknięcie na rachunku udostępnia nam menu z dostępnymi dla nas operacjami na rachunku, ...).

Funkcjonalność

 

W połączeniu z wbudowanym modułem DrukBankNet, do obsługi graficznych umów depozytowych, jak i kredytowych wspiera integralność i jednolitość umów z Klientem we wszystkich oddziałach Banku oraz umożliwia zachowanie poprawności danych w umowach (są one pobierane bezpośrednio z systemu).

 • centralne definiowanie wzorów umów oraz jednoczesne propagowanie obowiązujących wzorów na wszystkie oddziały Banku (łatwe budowanie umów – wykorzystanie narzędzi Open office)
 • możliwość tworzenia „multiumów” (różne warianty tej samej umowy w zależności od Klienta)
 • grafika zgodna z przyjętymi przez Bank standardami
 • możliwość wydruku na różnych rodzajach drukarek (laserowe, atramentowe)
 • dane do umów nie zapisują się na stacjach roboczych pracownika
 • możliwy wydruk umowy do formatu PDF

 


W połączeniu z modułem CRMNet wspiera obsługę kampanii sprzedażowych oraz procedur analizy danych - zarówno księgowych, jak i związanych z obsługą produktów. 

 • automatyzacja weryfikacji danych Klienta w Banku:

informacja o braku zgód i/lub oświadczeń FATCA/EuroFatca,
informacja o zbliżających się terminach ważności dokumentów,
informacja o sposobie uwierzytelnienia (PSD2),
informacje o sposobie kontaktu z Klientem (telefon, e-mail, dokumenty dostarczone elektronicznie),
i inne (urodziny, ankiety, itp.)

 • łatwy proces rejestracji Klienta (dane osobowe, o rachunku, o współwłaścicielach, kartach, produktach bankowości elektronicznej),
 • prosta obsługa Klienta:

identyfikacja Klienta,
realizacja dyspozycji Klienta,
realizacja dostępów do bankowości elektronicznej,
informacja o załączonych dokumentach,
rejestracja dokumentów Klienta.

Funkcjonalność

 

ROZWIĄZANIE FRONTNET TO GWARANCJA WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TRENDÓW INŻYNIERII

 

Korzyści

  

 • dokumenty przechowywane są w wersji elektronicznej, w jednej bazie, dostępnej dla pracowników 
 • natychmiastowy dostęp do przechowywanych dokumentów przez pracowników Banku
 • szybkie wyszukiwanie informacji w dokumentach
 • usprawnienie przepływu danych w Banku oraz redukcja przepływów dokumentów papierowych
 • zmniejszenie kosztów dystrybucji, przetwarzania i zarządzania dokumentami
 • Pełna informacja o Kliencie w jednym miejscu - całościowy wgląd w sytuację Klienta, informacje na temat wszystkich jego rachunków, zobowiązań wobec Banku, posiadanych produktów, posiadanych powiązań (przyspieszenie sprzedaży produktów)
 • bardzo szybka, uproszczona obsługa Klienta w zakresie sprzedaży produktów - podejście produktowe
 • szybka weryfikacjia i wgląd w Dane osobowe/Dane firmy
 • zautomatyzowane wprowadzanie danych firm wprost z baz GUS
 • pełna informacja na temat danych wymagających uzupełnienia na temat Klienta (np. zgody marketingowe, dane osobowe...)
 • wgląd w historie kontaktów Klienta z Bankiem i możliwość ich dokumentowania
 • możliwość dopasowania interfejsu do uprawnień i potrzeb pracownika Banku
 • możliwość prostej obsługi kasowej
 • eksport dokumentów do formatu pdf, excel, word do dalszego wykorzystania przez pracownkików Banku
 • wykonywanie rozbudowanych analiz danych i sprawozdań obowiązkowych (NBP, BFG...) - wysoka jakość sprawozdań
 • duża elastyczność dzięki możliwości definowania produktów bankowych

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl