Młodszy administrator systemowy

Nasza Misja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co oferujemy:

 • Pracę w sektorze bankowym z polskim kapitałem
 • Dostęp do najnowszych technologii rynku IT
 • Implementację rozwiązań wspierających pracę systemów bankowych
 • Udział w ambitnych projektach firmy
 • Dostęp do wiedzy technicznej i możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji

Kandydat powinien:

 • W stopniu podstawowym znać systemy operacyjne Linux i Windows Serwer
 • Znać podstawy zagadnień sieciowych związanych z protokołem TCP/IP oraz zagadnień switchingu/routingu
 • Pisać proste skrypty w Bashu, Perlu lub Pythonie
 • Umieć czytać ze zrozumieniem dokumentację w języku angielskim
 • Być sumiennym, pracowitym, dokładnym i komunikatywnym oraz otwartym na poznawanie nowych technologii
 • Pracować co najmniej rok na podobnym stanowisku

Dodatkowymi atutami będzie znajomość jednej z technologi w stopniu podstawowym:

 • Znajomość serwerów aplikacyjnych
 • Znajomość urządzeń sieciowych Cisco
 • Administracja usługami: WWW, SMTP, FTP lub DNS
 • Znajomość narzędzi i aplikacji do monitoringu

Dodatkowe atuty pracy w SoftNet:

 • Opieka medyczna i ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Eventy i spotkania integracyjne
 • Karta Multisport
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Jeśli oferta wydała Ci się interesująca, prosimy o przesłanie aplikacji    Aplikuj 

Przysyłając swoje zgłoszenie prosimy pamiętać o zamieszczeniu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SoftNet sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 8 moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, w zakresie szerszym niż określony w Kodeksie pracy.”


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. W odpowiedzi na otrzymaną aplikację prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SoftNet sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Pana Tadeusza 8, 30-727 w Krakowie, jako pracodawca.

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wyrażenia zgody, także w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy oraz w kolejnych naborach pracowników SoftNet sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez SoftNet sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 11. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 12. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 13. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte.

 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-maila na adres: iodo@softnet.com.pl

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl