Outsourcing

en

CPDNet - Centrum Przetwarzania Danych

 

CPDNet to innowacyjna chmura społecznościowa dla sektora finansowego, która realizowana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Oracle - światowego lidera w tej branży.
Platforma CPDNet zbudowana jest w oparciu o rozwiazanie Oracle Exadata, które gwarantuje ekstremalną wydajność, dostępność o znaczeniu krytycznym i najwyższe bezpieczeństwo wszystkich procesów przetwarzania transakcji on-line (OLTP), hurtowni danych (DW), analizy danych w pamięci o mieszanych lub hybrydowych obciążeniach. 

Dane gromadzone w tzw. front office Banku przesyłane są zarówno z Centrali Banku, jego oddziałów, jak i filii. Równocześnie przetwarza je tzw. back office, czyli narzędzia, które pozwalają na obsługę depozytów, kredytów, rozliczeń, sprawozdań oraz analiz, jednocześnie nie zakłócając w tym czasie pracy w bankowości elektronicznej czy obsłudze kartowej Klienta Banku.

Usługa CPDNet łączy takie usługi jak eBankNet, eCorpoNet czy bankowość mobilną, a także te, które wykonywane są przez instytucje zewnętrzne.

Bezpieczeństwo

 

Najwyższy standard bezpieczeństwa danych dla usługi CPDNet:

 • trzypoziomowy system zabezpieczeń – utrzymanie kopii bezpieczeństwa, drugiego centrum zapasowego w ramach usługi ArkaNet oraz backup danych w ramach usługi MirrorNet
 • kopia danych – udostępnienie kopi danych dla Klienta, którą można w każdej chwili pobrać i przechowywać na własnych nośnikach
 • najwyższy standard pracy – ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, spełnienie wymogów Rekomendacji D oraz outsourcingu bankowego zgodnie z art. 6a-d Ustawy Prawo Bankowe 
 • wyspecjalizowany personel – dostępność kompetencji certyfikowanych inżynierów IT dla całej infrastruktury

Zakres usługi

 

 1. Serwerownia podstawowa oraz zapasowa:
  • Exadata (zestaw serwerów bazodanowych),
  • serwery terminali,
  • serwery aplikacji,
  • systemy operacyjne dla wszystkich urządzeń i serwerów,
  • licencje bazodanowe i systemowe + support (w ramach infrastruktury IT).
 2. Kopia bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie ruchem sieciowycm w ramach obu serwerowni i pomiędzy nimi.
 4. Wsparcie systemowo-sprzętowe dla całej infrastruktury IT.
  • dostępność kompetencji certyfikowanych inżynierów IT dla całej infrastruktury,
  • ciągłość usługi na poziomie 99 procent.
 5. Udostępnienie infrastruktury służącej do wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi.
 6. Aktualizacje wszystkich aplikacji i systemów Spółki do najwyższej wersji.
 7. Niezależne audytyty bezpieczeństwa i inne raporty z tych audytów.
 8. Udostępnienie danych Klientowi.
 9. Spełnienie wymogów Rekomendacji D i outsourcingu bankowego zgodnie z art. 6a-d Ustawy Prawo Bankowe.
 10. Realizacje zgodnie z postanowieniami Komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r

 

 

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl