Outsourcing

CPDNet - Centrum Przetwarzania Danych

 

CPDNet to innowacyjna chmura społecznościowa dla sektora finansowego, która realizowana jest przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii Oracle - światowego lidera w tej branży. Platforma CPDNet zbudowana jest w oparciu o rozwiazanie Oracle Exadata, które gwarantuje ekstremalną wydajność, dostępność o znaczeniu krytycznym i najwyższe bezpieczeństwo wszystkich procesów przetwarzania transakcji on-line (OLTP), hurtowni danych (DW), analizy danych w pamięci o mieszanych lub hybrydowych obciążeniach. Jako partner Oracle Polska na poziomie Gold, od wielu lat polegamy na technologii Oracle, będącej główną platformą, na której projektujemy rozwiązania dla naszych Klientów. 

 

„Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów i wymaganiom konkurencyjnego rynku zdecydowaliśmy się przenieść swoje obecne systemy do modelu cloud computing w chmurze Oracle Cloud. Dla systemów działających w sektorze finansowym taka operacja jest szczególnie złożona, wymaga bowiem zapewnienia ścisłej zgodności z regulacjami nałożonymi przez KNF.”

- Andrzej Data, Prezes Zarządu SoftNet

 

Dane gromadzone w tzw. front office Banku przesyłane są zarówno z Centrali Banku, jego oddziałów, jak i filii. Równocześnie przetwarza je tzw. back office, czyli narzędzia, które pozwalają na obsługę depozytów, kredytów, rozliczeń, sprawozdań oraz analiz, jednocześnie nie zakłócając w tym czasie pracy w bankowości elektronicznej czy obsłudze kartowej Klienta Banku. 

Usługa CPDNet łączy takie usługi jak eBankNet, eCorpoNet czy bankowość mobilną, a także te, które wykonywane są przez instytucje zewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo

 

Najwyższy standard bezpieczeństwa danych dla usługi CPDNet:

 • trzypoziomowy system zabezpieczeń – utrzymanie kopii bezpieczeństwa, drugiego centrum zapasowego w ramach usługi ArkaNet oraz backup danych w ramach usługi MirrorNet
 • kopia danych – udostępnienie kopi danych dla Klienta, którą można w każdej chwili pobrać i przechowywać na własnych nośnikach
 • najwyższy standard pracy – ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, spełnienie wymogów Rekomendacji D oraz outsourcingu bankowego zgodnie z art. 6a-d Ustawy Prawo Bankowe 
 • wyspecjalizowany personel – dostępność kompetencji certyfikowanych inżynierów IT dla całej infrastruktury 

Dla zapewnienia właściwego poziomu obsługi, w zakresie High Availability i Disaster Recovery, wykorzystane sa dwie maszyny Exadata w modelu Cloud at Customer, na których uruchomiona jest usługa Oracle DB Cloud w modelu Universal Credits oraz Oracle Advanced Customer Support Services.

 

Rozwiązanie CPDNet to gwarancja zgodności ze wszystkimi normami i wytycznymi regulatorów, takich jak np. KNF. Ten obszar podlega częstym kontrolom, co wymusza  nieustanne dostosowywanie się do zmieniającego prawa i regulacji. Współpraca z wyspecjalizowanym ośrodkiem przetwarzania danych, ułatwia dostosowanie się do tych wymagań. 

ROZWIĄZANIE CPDNET DLA SEKTORA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 

Rekomendacja HIT Roku 2020 w XIII edycji Konkursu Technologicznego "Gazety Bankowej" w kategorii Bankowość

NAGRODA W KATEGORII "CHMURA W BANKOWOŚCI" 

 

Oracle Modern Cloud Day, 2019

Zakres usługi

 

 • Serwerownia podstawowa oraz zapasowa:

Exadata (zestaw serwerów bazodanowych)
serwery terminali
serwery aplikacji
systemy operacyjne dla wszystkich urządzeń i serwerów
licencje bazodanowe i systemowe + support (w ramach infrastruktury IT)

 • Kopia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ruchem sieciowym w ramach obu serwerowni i pomiędzy nimi
 • Wsparcie systemowo-sprzętowe dla całej infrastruktury IT

dostępność kompetencji certyfikowanych inżynierów IT dla całej infrastruktury,
ciągłość usługi na poziomie 99 procent.

 

 • Udostępnienie infrastruktury służącej do wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi
 • Aktualizacje wszystkich aplikacji i systemów Spółki do najwyższej wersji
 • Niezależne audytyty bezpieczeństwa i inne raporty z tych audytów
 • Udostępnienie danych Klientowi
 • Spełnienie wymogów Rekomendacji D i outsourcingu bankowego zgodnie z art. 6a-d Ustawy Prawo Bankowe
 • Realizacje zgodnie z postanowieniami Komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r.  

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl