System Centralny

EuroBankNet

 

System finansowo-księgowy EuroBankNet pozwala na kompleksową obsługę wszystkich stanowisk w Banku oraz stowarzyszonych z nim systemów bankowości elektronicznej, systemów sprawozdawczych oraz pomocniczych. Dane wielooddziałowego Banku, przechowywane w centralnej bazie danych Oracle Database są zawsze aktualne, kompletne i gotowe do analizy. Wynika to ze zwiększonej szybkości wykonywanych obliczeń, w szczególności z zastosowania procedur hurtowych w cyklu zamknięcia dnia, miesiąca, kwartału.

Przyjęcie najnowszych narzędzi programowych oraz najnowszych metod tworzenia programów użytkowych przez doświadczony, wysokiej klasy zespół projektowo-programowy umożliwiło stworzenie przejrzystego, przyjaznego w obsłudze, a zarazem w pełni bezpiecznego oprogramowania. System jest skalowalny i dostosowany do potrzeb wszystkich Banków. 

System realizuje wymagania: 

 • Ustawy o Rachunkowości,
 • przepisów Prawa Bankowego,
 • aktualnych Rekomendacji,
 • Ustaw i Rozporządzeń Ministra Finansów.  

Wysoką jakość systemu potwierdzają niezależne audyty i rankingi dotyczące specjalizowanych rozwiązań dla bankowości.

 

 Korzyści biznesowe:  

 • EuroBankNet gromadzi wszystkie informacje o Kliencie i pozwala Bankowi na przygotowanie dla niego spersonalizowanej, skrojonej na miarę oferty,
 • zwiększa szansę Banku na sprzedaż swoich produktów i rozwiązań, które są lepiej dopasowane do potrzeb Klienta niż u konkurencji,
 • Bank otrzymuje nowoczesne narzędzie ułatwiające zarządzanie aktywami i pasywami Banku, uwzględniające wysokie wymogi bezpieczeństwa,

 

 • EuroBankNet znacząco oszczędza czas pracowników, a więc i koszty, systematyzuje pracę zapewniając zgodność z obowiązującymi procedurami i zmniejsza poziom ryzyka,
 • intuicyjny oraz czytelny interfejs jest łatwy do opanowania i nie wymaga długich szkoleń, co jest ważne z uwagi na coraz większą rotację pracowników,
 • system cały czas jest rozwijany dzięki uwagom i sugestiom przesyłanych od jego użytkowników.

 

Funkcjonalność

 

System centralny EuroBankNet to w pełni bezpieczne i elastyczne narzędzie zapewniające bogatą funkcjonalność i niezawodność działania 

 

 • efektywna i niezawodna obsługa transakcji,
 • możliwość szybkiej integracji z innymi systemami Banku,
 • wydajny i w pełni skalowalny system, pracujący w trybie 24x7,
 • obsługa wszystkich typów rachunków Klientów oraz rachunków własnych Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowości bankowej,
 • obsługa procesów kredytowych na etapach udzielania, administrowania i windykacji wierzytelności kredytowych,
 • rejestracja operacji księgowych na wszystkich stanowiskach w trakcie obsługi Klienta, wraz z bieżącą aktualizacją informacji o stanie i obrotach na danym rachunku,
 • zautomatyzowanie większości typowych operacji dysponenckich pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi Klienta, a wymiana on-line informacji pomiędzy systemem podstawowym a systemami bankowości elektronicznej umożliwia Klientom ciągły i bezpośredni dostęp do bieżących informacji o stanie rachunku, operacjach, wolnych środkach, itp.,
 • system nie tylko wspiera całościowo procesy sprzedażowe w obszarze produktów rozliczeniowo-depozytowych, oszczędnościowych i kredytowych, ale także zachęca do wykorzystywania zdalnych kanałów obsługi takich, jak: bankowość elektroniczna, aplikacja mobilna, karty płatnicze oraz inne nowoczesne formy inicjowania transakcji płatniczych.
 • zarządzanie relacjami z Klientem na podstawie informacji zgromadzonych w systemie transakcyjnym EuroBankNet,
 • ukierunkowanie oferty na indywidualne potrzeby Klienta,
 • pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych,
 • zachowanie spójności polityki sprzedażowej Banku z potrzebami Klienta,
 • możliwość rejestracji i analizy zdarzeń z Klientami (zadania, korespondencja, kalendarze),
 • segmentacja Klienta według wybranych kryteriów,
 • możliwość przydziału indywidualnych opiekunów Klienta,
 • przygotowanie  korespondencji seryjnej według zadanych kryteriów (np. według zyskowności Klienta) poprzez wygenerowanie pism, emaili, sms-ów, itp.,
 • dzięki danym z systemu CRMNet łączy pełny obraz o Kliencie Banku, z aktualnym wachlarzem promowanych produktów bankowych. W rezultacie, pracownik Banku zyskuje dodatkowe argumenty w rozmowie z Klientem, o przewadze konkurencyjnej przedstawianej mu oferty oraz zapewnia pole do ewentualnych negocjacji warunków cenowych.

Funkcjonalność

 

WYDAJNE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE, DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROCESAMI OBSŁUGI KLIENTA BANKU ORAZ WSPARCIA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

 

Bezpieczeństwo

 

 • wykwalifikowana kadra, zarówno w zakresie informatyki, jak i ekonomii, bankowości oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwoliły zaoferować najwyższej jakości produkt, który znajduje uznanie nawet u najbardziej wymagających Klientów
 • system wspiera automatyzację procesów bankowych i jest wdrażany wraz z pełną integracją z istniejącą infrastrukturą bankową
 • nowoczesne rozwiązanie i technologie zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o użytkownikach, tak aby zapewnić pełną ergonomię pracy
 • EuroBankNet to wsparcie serwisowe oraz programowe, gwarantujące modyfikacje w oprogramowaniu wynikające m.in. ze zmian w przepisach prawa czy Rekomendacjach KNF

 

Bieżąca eksploatacja, utrzymanie i rozwój systemu są realizowane przy pomocy usług świadczonych zgodnie z międzynarodowymi normami ISO (20000-1, 9001, 27001)Zarządzanie usługami IT jest realizowane według metodologii ITIL, natomiast zarządzanie projektami według PRINCE2Ponadto jego zalety zostały zweryfikowane w niezależnych rankingach systemów bankowych, a rekomendacją dla systemu jest fakt, iż działa w największych Bankach Spółdzielczych w Polsce. 

 

Kontakt

 


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl