System Centralny

en

EuroBankNet Plus

System finansowo-księgowy EuroBankNet Plus, pozwala na kompleksową obsługę wszystkich stanowisk w Banku oraz stowarzyszonych z nim systemów bankowości elektronicznej, systemów sprawozdawczych oraz pomocniczych. Dane wielooddziałowego Banku, przechowywane w centralnej bazie danych Oracle Database są zawsze aktualne, kompletne i gotowe do analizy. Wynika to ze zwiększonej szybkości wykonywanych obliczeń, w szczególności z zastosowania procedur hurtowych w cyklu zamknięcia dnia, miesiąca, kwartału.

Przyjęcie najnowszych narzędzi programowych oraz najnowszych metod tworzeia programów użytkowych przez doświadczony, wysokiej klasy zespół projektowo-programowy umożliwiło stworzenie przejrzystego, przyjaznego w obsłudze, a zarazem w pełnu bezpiecznego oprogramowania. System jest skalowalny i dostosowany do potrzeb wszystkich Banków. 

System realizuje wymagania: 

 • Ustawy o Rachunkowości,
 • przepisów Prawa Bankowego,
 • aktualnych Rekomendacji,
 • Ustaw i Rozporządzeń Ministra finansów. 

EuroBankNet Plus to obsługa wszystkich typów rachunków klientów oraz rachunków własnych Banku, zgodnie z obowiazującymi zasadami księgowości bankowej.

Operacje księgowe rejestrowane są przez system na wszystkich stanowiskach w trakcie obsługi klienta, wraz z bieżącą aktualizacją informacji o stanie i obrotach na danym rachunku.

Zautomatyzowanie większości typowych operacji dysponenckich (likwidacja rachunku, zerwanie lokaty terminowej, wypłata odsetek, spłata kredytu, itp.) pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi klienta, a wymiana on-line informacji pomiędzy systemem podstawowym a systemami bankowości elektronicznej umożliwia klientom ciągły i bezpośredni dostęp do bieżących informacji o stanie rachunku, operacjach, wonych środkach, itp.

 

O spółce

 

Jesteśmy polską spółką, która specjalizuje się w oprogramowaniu, technologii oraz usługach dla sektora finansowego, a w szczególności dla bankowości. Od 30 lat zdobywamy wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową obsługę oraz wsparcie dla produktów bankowych związanych z usługami kredytowymi, depozytami, rozliczeniami, usługami IT oraz szeroko rozumianą bankowością elektroniczną.

Uzupełnieniem naszej podstawowej oferty jest również kilka innych, autorskich modułów dotyczących sprawozdawczości, czy modułów wspierających procesy zarządzania relacjami z Klientem, automatyzacji obsługi kredytów, usług IT oraz zarządzanie kartami.

 

 

W kontaktach biznesowych stawiamy na partnerstwo, służymy nie tylko wiedzą technologiczną, ale przede wszystkim doświadczeniem. Ufamy, że dzięki takiemu podejściu stajemy się aktywną częścią biznesu Klienta, umożliwiając tym samym wspólny i dynamiczny rozwój.

Rozumiemy, że każde wdrożenie to wyzwanie biznesowe, gdzie technologia jest narzędziem.

 

Wysoka jakość usług

 

Cechuje nas wysoka jakość oferowanych usług, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa informacji, potwierdzonych certyfikatami:

 • ISO/IEC 9001:2015 – zarządzanie jakością,
 • ISO/IEC 20000-1:2014 – zarządzanie usługami IT,
 • ISO/IEC 27001:2017 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

 

Nasze wartości

 

W swoich codziennych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:

 • szacunek dla człowieka – dbamy o rozwój umiejętności personalnych naszych pracowników, nie zapominając o ich dobrym samopoczuciu. Wewnętrzną motywację przekierowujemy na pozytywne relacje z otoczeniem
 • innowacja – projektujemy nasze rozwiązania z myślą o potrzebach Klientów, aby przyniosły wymierne korzyści jednocześnie wzmacniając wizerunek
 • profesjonalizm – stale dążymy do niezawodności naszych rozwiązań, wysokiej jakości oferowanych usług oraz dobrej komunikacji z Klientem. Rozwijamy się świadomie, podnosimy nasze kompetencje zarówno techniczne jak i biznesowe
 • uczciwość i odpowiedzialność – mając świadomość, iż zaufanie w biznesie to wartość bezcenna, przykładamy się do rzetelnego wywiązywania się z naszych zobowiązań, poprzez prostą zasadę – działaj fair-play.

Warianty usług

 

Świadczone przez nas usługi mogą być dostarczone w wielu wariantach, w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Jako lokalne instalacje w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub w modelu pełnego Outsourcingu IT – usługa CPDNet, w oparciu o własne rozwiązania dla infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bankowych.

Środowisko IT dla usługi CPDNet zbudowane w tej technologii pozwala na obsługę wszystkich systemów i aplikacji dostarczonych przez Spółkę (w rozumieniu Komunikatu KNF Chmura Społecznościowa). Jest to największa tego typu platforma systemowo-sprzętowa dla Banków Spółdzielczych w Polsce, która definiuje nową przyszłość dla rynku finansowego.

 

Centrum Przetwarzania Danych jest zorientowane na świadczenie usług o najwyższym standardzie przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, czego dowodem jest fakt, iż już ponad 50 Banków Spółdzielczych z wszystkich zrzeszeń z sukcesem korzysta z oferowanego rozwiązania.