ArkaNet - Centrum Zapasowe

ArkaNet Logo
Centrum Zapasowe – zorganizowane jest przez firmę SoftNet, poprzez organizację zasobów sprzętowych, oprogramowanie, opracowanie procedur oraz wykwalifikowany personel, tak aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Dane banku są gromadzone na wydajnych urządzeniach i składowane za pomocą odpowiednich aplikacji, co zapewnia ich dostępność w razie katastrofy.

System ArkaNet został opracowany na podstawie rekomendacji G i M, regulacji prawnych oraz procedur obowiązujących w Bankowości Spółdzielczej. W dokumentacji systemu ArkaNet zostały ściśle opracowane definicje poszczególnych zadań, które są zgodne z umowami zawartymi pomiędzy Bankiem a firmą SoftNet.

Opracowano Plan Reagowania Kryzysowego w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych usług przez Banki będące użytkownikami Centrum oraz warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem zagrożeń spowodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Ma on umożliwić wypełnienie obowiązku, jaki nałożony jest na banki, a mianowicie: zagwarantować harmonijne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych Banku oraz umożliwić sprawne kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu.

Centrum zapasowe to instalacja „uśpiona” i jej działanie rozpoczyna się dopiero w momencie katastrofy.

Usługa ArkaNet zapewnia:

 • Infrastructure Data Center,
 • Disaster Recovery,
 • BC/planowanie, projektowanie, wdrożenie Data Center,
 • zarządzanie infrastrukturą Data Center,
 • administracja bazą danych i aplikacji,
 • zabezpieczenia,
 • okresowe testowanie,
 • zdalna pomoc,
 • monitoring.

Zalety usługi ArkaNet

 • zapewnienie ciągłości działania banku podczas wystąpienia awarii,
 • posiadanie planów ciągłości działania dla banku,
 • możliwość fizycznego przetestowania procedur planu awaryjnego,
 • parametry SLA (Service Level Agreement) – gwarancja wysokiej jakości wykonania usługi,
 • przechowywanie danych w bezpiecznych warunkach.