Autoryzacja kart płatniczych on-line iCarNet

W pełni on-line obsługa kart debetowych wydawanych przez wszystkie zrzeszenia. Dzięki szybkiej kontroli dostępnych środków na rachunku, system iCarNet zapewnia bezpieczeństwo banku.