BankNetPhone - bankofon

To system dostępu do banku przez telefon.

Przy pomocy telefonu stacjonarnego z wybieraniem tonowym lub komórki można uzyskać w bezpieczny sposób informacje o saldach, obrotach na rachunkach oraz wykonywać zdefiniowane wcześniej operacje. Można w ten sposób opłacać dokumenty do ZUS, do Urzędów Skarbowych oraz do dowolnych firm, których konta zostały zdefiniowane wcześniej w banku. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PIN oraz hasła jednorazowe.

Jest to telefoniczny system informacyjny, pracujący 24 godziny na dobę.

System umożliwia dokonywanie przelewów na wskazany wcześniej rachunek, a także uzyskiwanie informacji:

  • ogólnych (placówki banku, godziny otwarcia, telefony itp.),
  • o stanie sald na rachunkach,
  • o ostatnich operacjach dokonanych na rachunkach,
  • o założonych lokatach terminowych,
  • o produktach oferowanych przez bank (np. o oprocentowaniu depozytów i kredytów, o kursach walut).