MirrorNet - przechowywanie kopii zapasowych.

Zautomatyzowany i usystematyzowany proces tworzenia zdalnych kopii zapasowych, poprzez łącze internetowe. Dane alokowane są na serwerze znajdującym się w siedzibie SoftNet. System zapewnia bezpieczne przechowywanie danych, spełniając normy bezpieczeństwa i szyfrowania danych.

Usługa MirrorNet zapewnia:

  • Usługa MirrorNet zapewnia bezpieczeństwo posiadanych danych poprzez ich szyfrowanie oraz składowanie na zewnętrznych dyskach sieciowych,
  • Automatyzacja procesu kopiowania,
  • Miejsce na dysku dla kopii:
    • dziennej
    • miesięcznej
    • rocznej
  • Stałą kontrolę poprawności danych.