Współpraca z systemami zewnętrznymi

System pozwala na importowanie, przetwarzanie i eksportowanie danych do systemów zewnętrznych:

BIK – system Bankowej Informacji Kredytowej. W systemie EuroBankNet Plus NT zastosowano dodatkowy moduł do wymiany danych kredytowych pomiędzy bankiem a BIK SA, który umożliwia przygotowanie i przekazanie wsadu z informacjami o klientach banku i ich rachunkach, zgodnie z wymaganą przez BIK SA strukturą.

SWIFT – system EuroBankNet Plus NT umożliwia generowanie przekazów za granicę w formacie MT103 oraz obsługę przekazów otrzymanych z zagranicy. Obsługuje wymagane opcje OUR, BEN, SHA z możliwością zdefiniowania szeregu różnych prowizji.

WPŁATOMATY – rozwiązanie programowo-systemowo-sprzętowe, umożliwiające księgowanie wpłat dokonywanych do wpłatomatów przez Klientów banku o następującej funkcjonalności:

  • obsługa listy urządzeń wraz z przypisanymi im rachunkami,
  • umożliwienie księgowania wpłat na podstawie otrzymanych plików w formacie ustalonym z producentem,
  • informowanie w modułach do księgowania przelewów HomeNet/eBankNet/eCorpoNet o nadejściu nowych plików z wpłatomatów,
  • wpłatomat on-line - pozwala na dysponowanie wpłaconymi środkami w systemach bankowości elektronicznej i kartach natychmiast po dokonaniu wpłaty (zmiana środków widoczna z szybkością analogiczną do widoczności blokady kartowej), również w weekendy i święta, bez konieczności pracy głównego systemu bankowego. Uznaniu podlegają wolne środki, saldo zmieniane jest przy księgowaniu ( możliwa integracja z automatem księgującym eBankNet-a).

Dyspenser kasjerski (kasomat)/recykler – usprawnia i zwiększa bezpieczeństwo pracy kasjera. Moduł współpracuje z urządzeniami firm:

  • Wincor-Nixdorf,
  • CHBS (DIEBOLD)
  • Kłos